Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Tjänster och priser

Tjänster vi tillhandahåller

Företaget erbjuder ett brett utbud av  tjänster, anpassade till varje kunds behov och strategier. Detta inkluderar:

  • Juridisk rådgivning
  • Revision av befintliga avtal
  • Förhandling och upprättande av avtal
  • Konfliktförebyggande åtgärder, rådgivning vid tvister och utarbetande av förlikning
  • Försvar av våra kunders intressen vid tvister

 Avgifter

Vi tar fram och diskuterar våra avgifter transparent med varje kund i förväg, innan någon form agerande. Beroende på situationen och kundens bästa, kan avgiften antingen vara en provisorisk fast avgift som utvärderats för att täcka hela vårt agerande, eller en avgift baserad på en timtaxa. Avgiften kan även innefatta en extra framgångsavgift som bestäms i samråd med kunden.