Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Konsumentlag

Tvister: byrån biträder privatpersoner och företag i olika typer av konsumenträttsliga tvister såsom hemförsäljning, telefonförsäljning och annan typ av  distansförsäljning, spel och lotterier, reklam, konsumentkrediter, och passagerarrättigheter.

Rådgivning: vi tillhandahåller även tjänster för utarbetande av:

  • avtal som reglerar förhållandet mellan företag och konsumenter såsom försäljningsvillkor, tjänstevillkor och liknande
  • PR och marknadsföringsmaterial i överensstämmelse med gällande regler och konkurrens- och konsumentlagar