Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Otillbörlig konkurrens

Otillbörlig – eller illojal – konkurrens innebär att ett företag skaffar sig konkurrensfördelar till exempel genom att obehörigen utnyttja kunnande tillhörande ett annat företag. Vår advokatbyrå har gedigen erfarenhet i att hantera tvister inom området otillbörlig konkurrens och biträder våra kunder i olika situationer som hotar att påverka deras affärsverksamhet, såsom:

  • obehörigt användande eller yppande av yrkeshemligheter
  • vilseledande efterbildning
  • stöld av personal
  • lojalitetsplikt och konkurrensklausuler
  • nedsättande jämförelser
  • otillbörlig marknadsföring