Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Kommersiella avtal

Vi hjälper våra klienter i samband med förkontraktuella förhandlingar och med utarbetande av kommersiella avtal anpassade till deras behov och strategier och i enlighet med gällande EU-regler och franska antitrust förordningar och konsumentlagar.

Vi har gedigen erfarenhet att utarbeta:

  • inköpskontrakt
  • sälj- och leverantörskontrakt
  • avtal rörande tjänster
  • villkor för försäljning och inköp
  • distributionsavtal
  • marknadsföringsavtal
  • partnerskapsavtal