Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Distributionslag

Byrån ger råd åt företag vid utformning och genomförande av marknadsföringspolitik, som är anpassad till företagens storlek, typ av verksamhet och strategiska syften, och vi bistår i utarbetandet av alla typer av kommersiella avtal i full överensstämmelse med antitrust- och konkurrensrätt, såsom:

  • agentavtal
  • distributionsavtal
  • franchiseavtal
  • kommissionsavtal
  • tjänste- och leverantörsavtal

Vi bistår även vid tvister relaterade till tolkning, genomförande och avslutning av olika typer av kommersiella avtal.