Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Affärsadvokat i Bordeaux

Byrån arbetar både med rådgivning och hantering av tvister, och har som motto ansvar, dynamik och reaktivitet. Vi tillhandahåller affärsjuridisk expertis och hjälper till vid förhandlingar och vid avtalsskrivning, samt naturligtvis vid eventuella tvister av civil- eller affärsrättslig typ.

Byråns har speciell inriktning på affärsjuridik, men vi kan genom väl utvecklat samarbete med andra advokatbyråer med specialinriktningar inom juridik rörande patent och informationsteknologi, offentlig rätt, straffrätt och arbetsrätt, bistå våra kunder med ett brett utbud av juridisk expertis.

 

 

Resultats­foku­serad och flexibel

Vi prioriterar våra kunders intres­sen och anpas­sar våra tjänster och av­gifter till varje fall

Dynamisk och reaktiv

Vi hjälper våra kunder med effek­tivitet och pragma­tism

Mobil

Vi är baserade i Bordeaux men med hela Europa som arbets­fält

Flerspråkig

Våra huvudsakliga arbets­språk är fran­ska och engel­ska men vi talar även tyska och svenska