Chloé Fernström

Er affärsadvokat i Bordeaux

Vår byrå

Byrån arbetar både med rådgivning och hantering av tvister, och har som motto ansvar, dynamik och reaktivitet. Vi tillhandahåller affärsjuridisk expertis och hjälper till vid förhandlingar och vid avtalsskrivning, samt naturligtvis vid eventuella tvister av civil- eller affärsrättslig typ.

Vår huvudsakliga verksamhetsinriktning är affärsjuridik för regionala och nationella små och medelstora företag, men bland våra kunder finns även större företag med stark internationell profil. Vi biträder även privatpersoner.

Byråns har speciell inriktning på affärsjuridik, men vi kan genom väl utvecklat samarbete med andra advokatbyråer med specialinriktningar inom juridik rörande patent och informationsteknologi, offentlig rätt, straffrätt och arbetsrätt, bistå våra kunder med ett brett utbud av juridisk expertis.